Zuzana Santlerová

finanční manažerka

Telefon: (+420) 541 219 282, (+420) 541 212 125 - linka 114
E-mail: zuzana.santlerova@rrajm.cz

Odborný profil

 • finanční manažer programů EU
 • vedení účetnictví SOM JM
 • vedení účetnictví ČARA
 • expertní podpora příjemcům dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod v JMK

Profesní zkušenosti

 • ekonom Obchodní a hospodářské komory Brno
 • vedení účetnictví RRA JM 
 • finanční manažer projektu Technology Transfer Centres
 • finanční manažer:
  - Cíl 3 - Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR 2007-2013
  - Fond malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko 
  - Fond malých trilaterálních projektů
  - Společný fond malých projektů
  - Fond malých infrastrukturních projektů
  - Program obnovy venkova
  - Grantová schémata životní prostředí, doprava a lidské zdroje
  - Dispoziční fond

Vzdělání, kurzy

Obchodní akademie Brno
2003 Certifikovaný účetní asistent
2005 Certifikovaný bilanční účetní
Certifikovaný kurz MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, MS Excel pro ekonomy

Jazykové znalosti

aktivně AJ, pasivně NJ

Členství v profesních organizacích

člen Komory certifikovaných účetních (od 2002)