Přehled zpracovaných projektových žádostí:

řazeno dle roku zpracování a abecedně dle dotačního zdroje


Rok Projekt Dotační zdroj Náklady (mil. Kč)
2002 Višňové – Rekonstrukce školy ve Višňovém SAPARD 4,2
2002 Černá Hora  - Revitalizace staré sladovny na polyfunkční centrum SAPARD 20,5
2002 Rozšíření obchodně-turistického areálu AGRICO Mikulov SAPARD 12,5
2002 Revitalizace školního areálu v Tvarožné SAPARD 1,4
2002 Koncepce odpadového hospodářství Jihomoravského kraje SFŽP 1,9
2003 South Moravia Region for Active Approach to EU Accession PHARE 2001 Small Project Fund DEC 0,7
2004 Višňové  - Víceúčelový objekt s ubytovnou a zázemím pro cyklisty  4.2.2  SROP 10,6
2004 Horní Smržov – Muzeum Horní Smržov  4.2.2  SROP 5,5
2004 Blansko – Skalní mlýn  - Oprava přístupové komunikace do Moravského krasu NP Phare 2003 13,8
2004 Křtiny – Býčí skála  - Oprava přístupové komunikace do Moravského krasu NP Phare 2003 17,9
2004 Lednice – Nová přístupová komunikace k překladišti NP Phare 2003 20,0
2004 Veselí nad Moravou  - Přístupová komunikace k zámeckému areálu, TIRC, přístavišti a sportovnímu komplexu na Baťově kanále NP Phare 2003 14,8
2004 Mikulov, ulice Česká – Parkoviště a související infrastruktura NP Phare 2003 4,4
2004 Veselí nad Moravou: Nová přístupová komunikace – Podnikatelský park NP Phare 2003 11,8
2004 Boskovice  - Rekonstrukce ulice Hradní NP Phare 2003 11,7
2004 Recyklace a úplné zneškodnění výrobků domácího chlazení na území Jihomoravského kraje – realizace projektu zaměřeného na ekologickou likvidaci freonů.  SFŽP 20,7
2005 Střední školy pro tělesně postiženou mládež, Križíkova c.p. 1694, Brno – Královo pole, Rekonstrukce a dostavba - Integrace na Kociánce   3.1 SROP 43,0
2005 Velké Opatovice – Moravské kartografické centrum  4.2.2  SROP 9,3
2005 Cykloturistická ubytovna Řícmanice.  4.2.2  SROP 3,9
2005 Areál koupaliště v Trstěnicích 4.2.2  SROP 2,6
2005 Penzion s vinotékou Zaječí 4.2.2  SROP 6,7
2005 Rozvoj šetrné turistiky na Soutoku / facilitovaný proces přípravy strategie 5.3 v rámci iniciativy INTERREG IIIA 1,5
2005 Záchrana drobné a pevnostní architektury zámku Mikulov Finančního mechanismu EHP/Norska 10,2
2005 Dobří sousedé I INTERREG IIIA 1,5
2005 VTP JMK – Vědeckotechnický park Jihomoravského kraje  OP Průmysl a podnikání 85,0
2005 INBIT – Biotechnologický inkubátor OP Průmysl a podnikání 119,0
2005 Vinařský klastr – identifikace OP Průmysl a podnikání 1,2
2005 Regionální centrum Hodonín pro nakládání s komunálními odpady  opatření 3.4.A OPI 28,0
2005 Dotřiďovací linka Těmice OPI 56,0
2006 Kongresové centrum Mikulov 1.3 v rámci iniciativy INTERREG IIIA 4,1
2006 Dobří sousedé II INTERREG IIIA 1,6
2006 Poznej krásy česko - rakouského příhraničí INTERREG IIIA - DF 0,3
2006 Poznejme svého hospodářského partnera INTERREG IIIA - DF 0,3
2006 Projektově vzdělaná samospráva OP RLZ 3.3. 2,0
2007 Gymnázium Břeclav - snížení energetické náročnosti OPŽP - 3.2.2. 11,8
2008 Silniční propojení Valtice - Katzelsdorf EUS OP CZ AT 35,0
2008 Silniční propojení Jaroslavice - Zwingendorf EUS OP CZ AT 30,0
2008 Projektová dokumentace Vratěnín - Rančířov EUS OP CZ AT 9,0
2008 Zdraví - Gesundheit EUS OP CZ AT 1,3
2008 Tóny Baroka - záchrana varhan a kostela ve Vranově nad Dyjí Finanční mechanismus EHP/Norska 15,5
2008 Celnice FMP 0,5
2008 Zvyšování kvality vzdělávání na Gymnáziu Hodonín OPVK - 1.1. 3,6
2008 Nově, lépe, efektivněji - inovativní metody projektové výuky OPVK - 1.1. 6,4
2008 Revitalizace zámeckého rybníka v Lednici OPŽP - 6.2 121,6
2008 Zahradní architektonické úpravy – Hotel s balneoprovozem, Lednice OPŽP - 6.5 0,6
2008 Bezpečně k Písku - cyklostezka Veselí n.Mor. ROP - 1.4 46,0
2008 Modernizace koupaliště ROP - 2.1 41,0
2008 Revitalizace historického jádra města - Bartolomějské náměstí ROP - 3.2. 58,1
2008 Revitalizace veřejného prostranství - Náměstí Míru ROP - 3.2. 14,2
2008 Panský dvůr ROP - 3.2. 63,3
2008 Revitalizace kulturního domu ROP - 3.2. 93,7
2008 Obec Sivice - revitalizace historického jádra obce ROP - 3.3. 16,6
2008 Revitalizace návsi ROP - 3.3. 2,9
2008 Moderní středisko vzdělávání ROP - 3.4 12,2
2009 Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum IOP 5.1.b 497,0
2009 Systém pro výpočet životnosti ložisk a jejich aplikací MPO TIP 19,3
2009 Optimální mazání kolejových vozidel ekologickými plastickými mazivy MPO TIP 19,5
2009 E-learning přírodovědeckých předmětů OPVK 8,6
2009  Sběrný dvůr odpadů Otnice OPZP - 4.1. 11,3
2009 Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU stavební Brno - Bosonohy OPŽP - 3.2.2 + 3.1.1 80,3
2009 Starý pivovar Křtiny  PRV III.1.3.b 4,8
2009 Veselí nad Moravou - přestupní terminál IDS JMK, zabezpečení bezbariérovosti ROP 1.2 16,5
2009 Turistické centrum Veselska ROP 2.1 71,5
2009 Zřícenina hradu Corštejn ROP 2.1 4,3
2009 Morava Napoleonská ROP 2.2. 9,6
2009 Jižní Morava - oblíbená domácí destinace ROP 2.2. 10,7
2009 Zaujměme Nově zahraniční destinace ROP 2.2. 10,6
2010 Mikulov - Ottenthal EUS OP CZ AT 25,3
2010 Vliv chráněných území na rozvoj obcí - zkušenosti českých a rakouských municipalit FMP Cíl 3 CZ/A 0,5
2010 Technické památky v EUROREGIONU Pomoraví FMP Cíl 3 CZ/A 0,5
2010 Výzkum a vývoj adaptivního systému mazání okolků kolejových vozidel MPO TIP 12,0
2010 Integrace cizich jazyků do výuky CZ.1.07/1.1.02/03.0079 OPVK 5,4
2010 Optimalizace odpadového hospodářství obce Otnice - Sběrný dvůr Otnice (II) OPŽP - 4.1 11,2
2010 Lázeňská zóna Lednice - doplnění infrastruktury ROP 2.1. 116,5
2010 Jižní Morava - oblíbená domácí destinace (II) ROP 2.2. 5,7
2010 Morava napoleonská (II) ROP 2.2. 4,5
2011 Zdraví bez hranic EUS OP CZ AT 18,9
2011 Využití brownfieldů pro rozvoj obcí Fond mikroprojektů Cíl 3 CZ/SK 0,5
2011 Regionální informačně vzdělávací středisko trhu práce Jihomoravského kraje IOP 3.3 28,1
2011 Víceúčelové hřiště MŠMT 2012 - 133510.133512 2,9
2011 Moravian Science Centre Brno OP VaVPI 3.2 598,7
2011 Hustopeče, zelené město OPŽP - 6.5 1,5
2011 Kuželov - rekonstrukce infrastruktury - místní komunikace úsek 1, 2 a obnova veřejného prostranství PRV III.2.1.1.a 5,5
2011 Archeopark Mikulčice - část Akropole ROP 2.1. 24,1
2011 Obnova secesní památky - vila a život rodiny Löw-Beerů ROP 2.1. 59,2
2011 Zámek Blansko ROP 2.1. 12,5
2011 Výzkum a vývoj progresivního pískovacího systému kolejových vozidel TAČR - ALFA 2 15,7
2012 CEDTech - Centrum pokročilých 3D digitálních
technologií pro biomedicínské a strojní inženýrství
Centrum kompetence (TAČR) 181,4
2012 My v Evropě, Evropa v nás Europe for Citizens Programme  2,7
2012 Vliv chráněných území na rozvoj obcí - zkušenosti českých a rakouských municipalit EUS OP CZ AT - FMP 0,6
2012 Festival Musica Sacra ve Vranově nad Dyjí EUS OP CZ AT - FMP 0,1
2012 Chráněná území - problém nebo příležitost? EUS OP SK CZ  - FMIP 0,4
2012 Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I.etapa IOP - 3.1 27,3
2012 Výstavba sociálního zařízení MŠMT 2012 - 133510.133512 2,0
2012 Rekonstrukce povrchu víceúčelové sportovní plochy  MŠMT 2012 - 133510.133513 0,8
2012 Učení všemi smysly OPVK - 1.1. 2,8
2012 Založení biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec OPŽP - 6.3 47,3
2012 Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Vlasatice OPŽP - 6.3 8,0
2012 Stabilizace svahu Bulhary OPŽP - 6.6 68,7
2012 Odkanalizování obce Stálky OPŽP 1.1 22,8
2012 Kanalizace a ČOV Zblovice OPŽP 1.1 9,4
2012 Zateplení objektu a výměna výplní otvorů - MŠ Telnice OPŽP 3.2 2,1
2012 Zateplení depozitáře Hnanice OPŽP 3.2 1,5
2012 Přestupní uzel, zastávka ČD Česká - Lelekovice ROP 1.2 22,3
2012 Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel Jihomoravského kraje ROP 3.4 34,6
2013 III/39819 Šafov - Riegersburg EUS OP CZ AT 15,3
2013 Modernizace II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, úsek 1 EUS OP CZ AT 18,9
2013 III/3978 Jaroslavice průtah EUS OP CZ AT 2,9
2013 III/41322 Chvalovice průtah EUS OP CZ AT 21,3
2013 III/41412 Valtice-  Úvaly EUS OP CZ AT 14,4
2013 Víceúčelové hřiště MŠMT 2014 - 133510.133512 1,7
2013 Zametací vůz pro město Olešnice OPŽP - 2.1 3,1
2013 Památník obětem I. a II. světové války v obci Úsobrno PRV/Leader 0,3
2013 Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy ROP 1.4 4,0
2013 Archeopark Mikulčice - území Předhradí ROP 2.1. 36,3
2013 Celnice - zahradní domek Löw-Beerovy vily ROP 2.1. 10,5
2013 Modernizace zázemí praktického vyučování na ZŠ a MŠ Olešnice ROP 3.3 7,1
2013 Rozšíření MŠ Ratíškovice ROP 3.3 8,3
2013 Vranov nad Dyjí - náměstí: rekonstrukce plochy u morového sloupu ROP 3.3 8,4
2013 Modernizace ZŠ Louka ROP 3.3 2,5
2013 Výzkum a vývoj systému pro aktivní řízení adheze v kolejové dopravě. TAČR - ALFA 4 12,1
2013 Podpora investičního potenciálu obnovitelných zdrojů energie OP SR-ČR 2.2 2,8
2013 Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí OP SR-ČR 1.3 10,5