Projekt "Zdraví bez hranic" navazuje na úspěšný přeshraniční projekt „Zdraví – Gesundheit“      realizovaný v letech 2009 – 2011 v regionech jižní Morava a Dolní Rakousko, který zmapoval současnou zdravotní situaci obyvatel v regionu a řešil  základní legislativní možnosti  přeshraniční spolupráce nemocnic a zdravotnické záchranné služby.

Informace k projektu "Zdraví - Gesundheit" naleznete na:http://www.zdravi-gesundheit.eu/cz/zdravi-gesundheit/home.html

Informace k navazujícímu projektu "Zdraví bez hranic" naleznete zde: http://www.zdravi-gesundheit.eu/cz/gesundheit-ohne-grenzen/home.html

V rámci projektu „Zdraví bez hranic“ realizují rakouská spolková země Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj  a Kraj Vysočina přeshraniční projekt integrované zdravotní péče, který vytváří předpoklady pro možnou kooperaci a výměnu zkušeností s přesahem přes hranici. Myšlenka, která za ním stojí, spojuje dvě země a tři regiony. Prioritními cíli projektu jsou úzká přeshraniční spolupráce, výměna znalostí a sladění rámcových podmínek ve zdravotnictví umožňující další spolupráci.

Doba realizace: leden 2012 – březen 2014

Celkové náklady: cca 750.000 EUR

 

Základní tři tematické okruhy projektu:

  • Lidské zdroje ve zdravotnictví – analýza Dolního Rakouska, Jihomoravského kraje a kraje Vysočina
  • Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic
  • Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografického vývoje a stárnutí obyvatelstva v regionu

 Hlavní úkoly:

  • vytvoření pracovních skupin složených z odborníků ze všech tří regionů
  • analýza současné situace včetně právních podmínek
  • vyhotovení zprávy o současné situaci
  • analýza kooperačního potenciálu
  • vzájemné výměny odborníků, krátké stáže – navázaní osobních pracovních kontaktů, výměna zkušeností
  • jazykové kurzy němčiny a češtiny pro pracovníky v příhraničních nemocnicích
  • tři konference s mezinárodní účastí v rámci všech tří výše uvedených tematických okruhů

Právě probíhá - aktuální dění

Role RRAJM coby projektového partnera spočívá v koordinaci projektových aktivit na jihomoravské straně, v   každodenní komunikace s ostatními partnery projektu i členy odborných pracovních skupin a v administrativním zabezpečení projektu.

 

Více informací o projektu Zdraví bez hranic i předchozím projektu Zdraví - Gesundheit poskytne:

Ing. Lucie Karpíšková
Koordinátorka projektu
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Královopolská 139, 612 00 Brno

Tel.: 541 212 125 kl. 117
e-mail: lucie.karpiskova@rrajm.cz

 

Evropská unie / Evropský fond pro regionální rozvoj