Regionální rozvojová agentura jižní Moravy - RRA JM - je zájmovým sdružením právnických osob. Členy sdružení jsou:

 

  Jihomoravský kraj (JMK) 

Sružení obcí a měst jižní Moravy

 

  Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM) 

Krajský hospodářská komora jižní Moravy

  Krajská hospodářská komora jižní Moravy (KHK JM)

 

Zástupci těchto organizací tvoří řídící orgány RRAJM - správní výbor a dozorčí radu.