Využití brownfieldů pro rozvoj obcí

Projekt podpořený z Fondu mikroprojektů, Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika  – Česká republika

Doba realizace:      11/2012 – 10/2013
Celkové náklady:   cca 470.000 Kč


Hlavní cíle projektu:

 • podpora regenerace nevyužívaných areálů a objektů na česko-slovenské hranici
 • nastavení komunikační platformy pro rozvoj funkčních podpůrných nástrojů, které budou zapracovány jako součást hospodářského rozvoje obcí přeshraničních okresů v Jihomoravském a Trnavském kraji
 • výměna zkušeností zástupců územních samospráv s regenerací brownfieldů,       transfer know-how z přípravy finančních a nefinančních nástrojů a jednotné propagace nevyužívaných areálů a objektů
 • navázaní dlouhodobé přeshraniční spolupráce

Klíčové aktivity:

 1. oslovení starostů, zjištění jejich potřeb a zkušeností s BF
 2. evidence brownfieldů v okrese Galanta, případně celém Trnavském kraji
 3. příprava komunikační platformy a úvodního kulatého stolu
 4. realizace úvodního kulatého stolu a start komunikační platformy v okrese Galanta – únor 2013
 5. příprava pasportů BF jako investiční nabídka
 6. realizace kulatého stolu č. 2 – květen 2013
 7. příprava publikace případových studií regenerace brownfieldů
 8. realizace kulatého stolu č. 3 – červenec/srpen 2013
 9. příprava exkurze do BF a závěrečné konference – říjen 2013

VÝSTUPY PROJEKTU


Kontaktní osoba:  Mgr. Jan Hladík, jan.hladik@rrajm.cz

 

          

                                               FOND MIKROPROJEKTŮ