Vliv chráněných území na rozvoj obcí

- zkušenosti českých a rakouských municipalit

 

Cílem projektu bylo analyzovat na základě zkušenosti českých a rakouských obcí vliv chráněných území (národní park, CHKO, rezervace atd.) na rozvoj obcí.

V referenční skupině 20 obcí, které se nacházejí v chráněných územích i mimo ně, byly formou řízených rozhovorů zjišťovány jejich pozitivní i negativní zkušenosti s ochranou přírodních hodnot. Informace získané od obcí byly vyhodnoceny analyzovány a soubor poznatků byl doplněn také zkušenostmi jiných subjektů z realizace projektů v oblasti ochrany přírody (modelové situace, právní východiska, praktické zkušenosti z projektování investičních akcí v chráněných územích). Na podzim 2011 byly zorganizovány 2 exkurze do vybraných oblastí (BR Dolní Morava na české straně a lužní krajina Hohenau a.d.M.  /Marchegg/Orth a.d.D. na rakouské straně.

Výsledky projektu byly prezentovány na závěrečném semináři v Mikulově a jsou k dispozici na webových stránkách.

Doba realizace: 01-11/2011
Celkové náklady: cca 500 000 Kč

Kontaktní osoba: Mgr. Libor Opluštil, libor.oplustil@rrajm.cz

Podrobnější informace o projektu

Závěrečný seminář (včetně prezentací)