JUDr. Vladimír Gašpar

ředitel

Vladimír Gašpar 

Telefon: (+420) 541 219 282, (+420) 541 212 125
E-mail: vladimir.gaspar@rrajm.cz

Odborný profil

 • strategické řízení agentury
 • podíl na tvorbě koncepce regionálního rozvoje Jihomoravského kraje

Profesní zkušenosti

 • Dlouholetý člen diplomatického sboru při OSN - odzbrojení, chemické zbraně, lidská práva, humanitární pomoc a další (1987 - 1997) 
 • Administrace fondů
  • Koordinátor projektu FMP CBC PHARE JM
  • Zkušenosti s implementací a administrací projektů CBC Phare:
   • FMIP (CZ 9605 – projektový manažer),
   • Technology Transfer Centres (CZ9801-projektový manažer),
   • Program obnovy venkova (CZ9805-projektový manažer),
   • FMP (CZ9805- projektový manažer),
  • Grantová schémata – Dopravní infrastruktura , Udržitelný rozvoj a Životní prostředí a Rozvoj přeshraničních sítí a lidských zdrojů (projektový manažer)
  • Vedoucí projektu Administrace Dispozičního fondu v Jihomoravském kraji v období 2004 – 2006 
 • Jiné významné zkušenosti
  • Člen panelu expertů FMP CBC PHARE JM
  • Zkušenosti s realizací malých a infrastrukturálních projektů v regionu JM (programy FMP, SFMP a FMIP)
  • Lokální expert/koordinátor přípravy Společného programovacího dokumentu na česko-rakouské hranici pro období 2000/2006
  • Tajemník RKS brněnského kraje
  • Koordinátor sekretariátu RŘMV NUTS II jihovýchod (4/99 – 2/2000)
  • Člen expertního týmu pro tvorbu dokumentu: Program rozvoje Jihlavského kraje (2000)
  • Absolvování školícího kurzu o procedurách Phare – získání certifikátu (červen 1998)
  • Školení pro regionální rozvojové agentury - management projektů (2000)
  • Školení pro regionální rozvojové agentury – projektový cyklus (2000)
  • Školení pro regionální rozvojové agentury – příprava studie proveditelnosti (2000)
  • Školení pro regionální rozvojové agentury – příprava tendrové dokumentace (2000)
  • Školení - příprava na implementaci strukturálních fondů a Kohezního fondu (2001)

Vzdělání

 • Moskevský státní institut mezinárodních vztahů
 • Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Jazykové znalosti

aktivně AJ, FR, NJ, RU

Publikace

publikace odborných článků z oblasti regionálního rozvoje a veřejného sektoru