Veronika Ungrová

Asistentka ředitele

Veronika Ungrová 

Telefon: (+420) 541 219 282, (+420) 541 212 125
E-mail: veronika.ungrova@rrajm.cz

Odborný profil

  • zajišťování činnosti sekretariátu RRA JM a SOM JM
  • administrativní zajištění zasedání orgánů RRA JM a SOM JM
  • příprava a distribuce Grantového kalendáře RRA JM pro municipality Jihomoravského kraje
  • zpracování základních podkladů pro systém „dotace“ MMR
  • organizace časového plánu jednání a schůzek ředitele

Profesní zkušenosti

  • referentka cestovní kanceláře (komunikace s klienty, administrativní činnosti spojené se zajištěním zájezdů)
  • recepční v soukr. firmě (přijímaní klientů a návštěv, komunikace po telefonu)
  • odborná asistentka a manažerka vzdělávání (plánování, příprava a technické zabezpečení seminářů a školení, zajišťování činnosti kanceláře, komunikace s lektory a klienty, aktualizace webových stránek)

Vzdělání

SOU a SOŠ potravinářská a služeb, Charbulova 106 – Hotelnictví a turismus

Jazykové znalosti

pasivně AJ a NJ