Veřejné databáze brownfieldů v České republice

Regiony ČR

Jihočeský kraj

Karlovarský kraj

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

 

Další databáze

Brno - mapa brownfields

MonumNet - nejohroženější nemovité památky

Národní databáze brownfieldů - CzechInvest

Nemovitosti Českých drah k pronájmu a k prodeji

Regionální Informační Servis (RIS)

Znojemský podnikatelský portál

 

Aktuálně dostupné dotační tituly

Operační programy SF EU

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)Program Nemovitosti

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Integrovaný regionální operační program (IROP)

 

EAFRD

Program rozvoje venkova (PRV)

 

Národní programy podpory

Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (PPPNI)

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Programy podpory bydlení

 

Další užitečné odkazy

Agentura pro regionální rozvoj Ostrava

COBRA-MAN Ústí nad Labem

GEOtest

industriální topografie

Institut pro udržitelný rozvoj sídel (IURS)

IREAS – Institut pro strukturální politiku

Jihomoravský kraj - Prodej majetku

kreativnibrno.cz

Masarykova univerzita – přehled zpracovaných rešerší

Národní strategie regenerace brownfields

Národní inventarizace kontaminovaných míst

Partnerství pro české brownfieldy

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017

Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti brownfields

Portál územního plánování

Stavební fórum

Suburbanizace.cz

Survival KIT - informace pro zahraniční investory na jižní Moravě

Urban Centrum Brno

Urbaninfo

Urbex

Využití brownfieldů pro rozvoj obcí

Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT - Industriální topografie

 

Zahraniční odkazy a projekty

Brownfieldbriefing.com

Browntrans

CABERNET

COBRAMAN

EUGRIS

English Partnerships - National Brownfield Strategy

GETG

HOMBRE

JESSICA

REVIT

TIMBRE - Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe

Trnava - CircUse

Waystone Ltd.

 

Publikace ke stažení

Brno Brownfields 2013 (eng)

Brownfields Handbook - LEPOB

Brownfields snadno a lehce

Browntrans - Príručka pre regeneráciu brownfieldov (eng)

EUREGIO city.net

Mňau

Případové studie regenerace brownfieldů

Příručka pro vlastníky brownfieldů

Regenerace brownfields - zahraniční zkušenosti