RRAJM na základě usnesení Rady JMK zabezpečuje ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje KrÚ JMK provedení jednotlivých dílčích kroků schválených aktivit v pilotních mikroregionech.

Dílčí kroky:

  • úvodní iniciační jednání v mikroregionu za účasti politiků JMK
  • realizace řízených rozhovorů s lokálními aktéry (především starostové obcí) s cílem identifikovat hlavní problémy a rozvojové záměry
  • rozpracování vybraných záměrů do podoby projektových fiší
  • vyhledávání vhodných dotačních příležitostí pro realizaci projektů
  • zpracování vybraných záměrů do fáze projektové žádosti
  • asistence vybraným záměrům ve fázi realizace projektu
  • udržování zpětné vazby pro JMK

Tyto výše uvedené dílčí kroky jsou na roční bázi průběžně aktualizovány a spolupráce na konkrétních projektech obcí se opíra o jejich projevený zájem.

 

Iniciační setkání proběhly:

 Kontaktní osoby za RRAJM: