Uplatňování principu programování a nástrojů projektového řízení s sebou přineslo nejenom v oblasti regionální politiky potřebu uspořádaného - koncepčního pohledu na rozvojové předpoklady územních celků a reálnou proveditelnost uvažovaných projektových záměrů.

RRAJM nabízí zpracování rozvojových strategií (obcí, měst, mikroregionů) s důrazem na formulaci konkrétních projektových záměrů, které je v rámci přijatých priorit nutné řešit. Samozřejmě při zachování standardní struktury: analýza - SWOT - formulace strategie - priority - projekty.

Pro jednotlivé projekty nabízíme zpracování studií proveditelnosti ( od studie možností po kompletní studii proveditelnosti v závislosti na stadiu projektu a požadavcích zadavatele) se zaměřením na získání prostředků ze strukturálních fondů dle doporučených standardů a osnov.

Kontaktní osoba: Mgr. Libor Opluštil, tel: 541 219 282 - linka 125