Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2016

Dne 24. února 2016 se v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno (místnost č. 7a), uskutečnila za účasti člena Rady Jihomoravského kraje, Mgr. Václava Božka, CSc., odborná konference Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2016. Akce se zúčastnilo 75 zástupců obcí a měst a podnikatelské sféry, kteří řeší problematiku nevyužívaných areálů a objektů.

Program konference

9:00  - 9:30 Registrace
9:30   -  9:40  Zahájení  
      JUDr. Vladimír Gašpar, RRAJM; Mgr. Václav Božek, CSc., Jihomoravský kraj
       
9:40  - 11:20 FINANČNÍ PODPORA
                 
      Integrovaný regionální operační program
      Mgr. Richard Hubl, Úřad regionální rady Jihovýchod
      Operační program Životní prostředí
      Ing. Monika Špačková, Státní fond životního prostředí
      Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
      Ing. Jakub Černík, CzechInvest
      Programy podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR
      Hana Pejpalová, MMR
       
11:10  - 11:40 Přestávka na kávu
       
11:40  - 13:00 INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA A PŘÍPADOVÉ STUDIE 
                 
      Regenerace zámku v Miroslavi
      Roman Volf, Mgr. Ivo Drahokoupil, MÚ Miroslav
      Revitalizace areálu společnosti ROmiLL
      Ing. Roman Vopálka, ROmiLL, s. r. o.
      Partnerství veřejno-soukromého vlastnictví při regeneraci brownfieldů
      Ing. Patrik Reichl, CzechInvest
      Koncepce podpory regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 
      Mgr. Jan Hladík, RRAJM
       
13:00 - 13:30 Diskuze a občerstvení

 

  

 

 

Děkujeme za Vaši účast!                                             JUDr. Vladimír Gašpar, ředitel RRAJM

 

Prezentace z roku 2015 zde, příspěvky z předešlých koferenecí Vám na požádání rádi zašleme.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Hladík
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Královopolská 139, 612 00 Brno
tel: +420 541 212 125 - linka 120, mobil: +420 723 422 036
e-mail: jan.hladik@rrajm.cz