Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2015                                                                    

Dne 18. února 2015 se v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno (sál zastupitelstva), uskutečnila pod záštitou předesedy výboru pro regionální rozvoj ZJMK, Mgr. Davida Macka, M.A., odborná konference Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2015. Akce se zúčasnilo více než 70 podnikatelů a zástupců obcí a měst Jihomoravského kraje.

Program konference 

8:30  - 9:00 Registrace
9:00   -  9:10  Zahájení  
      JUDr. Vladimír Gašpar, RRAJM; Mgr. David Macek, Jihomoravský kraj
       
9:10  - 11:10 FINANČNÍ PODPORA V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020
                 
      Integrovaný regionální operační program
      Mgr. Richard Hubl, Úřad regionální rady Jihovýchod
      Operační program Životní prostředí
      Ing. Monika Špačková, Státní fond životního prostředí
      Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
      Ing. Hana Rozkopalová, CzechInvest
      Možnosti regenerace brownfieldů pro veřejný sektor
      Ing. Jakub Černík, CzechInvest
       
11:10  - 11:30 Přestávka
       
11:30  - 13:10 INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA A PŘÍPADOVÉ STUDIE 
                 
      Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji
      Mgr. Jan Hladík, RRAJM
      Podpora regenerace brownfieldů v Moravskoslezském kraji
      Mgr. Jiří Štěpán, ARR Ostrava
      Dolní Vítkovice 
      Ing. Petr Koudela, Dolní oblast Vítkovice
      Martinská čtvrť Frenštát pod Radhoštěm 
      Jiří Berger, MÚ Frenštát pod Radhoštěm
       
13:10 - 13:30 Diskuze
13:30 - 14:00 Občerstvení

 

 

 

 

 

Děkujeme za Vaši účast!                                             JUDr. Vladimír Gašpar, ředitel RRAJM

 

 

Prezentace z předešlých koferenecí Vám na požádání rádi zašleme.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Hladík
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Královopolská 139, 612 00 Brno
tel: +420 541 212 125 - linka 120, mobil: +420 723 422 036
e-mail: jan.hladik@rrajm.cz