Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum

Zpracování žádosti do oblasti podpory 5.1.b včetně doprovodné dokumentace žádosti. Projekt v objemu 497 mil. Kč uspěl v rámci IOP. Multifunkční centrum zámek Lednice z.s.p.o. (2009)


Gymnázium Břeclav

Moderní středisko vzdělávání - zpracování žádosti do oblasti podpory 3.4 včetně doprovodné dokumentace žádosti. Projekt uspěl v rámci ROP JV. Předkladatel: Gymnázium Břeclav (2008)


Revitalizace historického jádra města - Bartolomějské náměstí

Zpracování žádosti do oblasti podpory 3.2 ROP včetně doprovodné dokumentace žádosti. Projekt uspěl v rámci ROP. Předkladatel: Město Veselí nad Moravou (2008)


VTP JMK - Technologický inkubátor II

Zpracování žádosti a doprovodné dokumentace do OP Průmysl a podnikání


Silniční propojení Valtice - Katzelsdorf

Zpracování projektové žádosti pro obnovení přeshraniční komunikace mezi Valticemi a Katzelsdorfem do OP EÚS Rakousko - Česká republika.


Zřícenina hradu Corštejn

Zpracování žádosti do ROP JV do oblasti podpory 2.1. na projekt úprav hradu Corštejna v objemu 4,7 mil. Kč. Projekt uspěl v rámci ROP JV. Žadatel: Jihomoravské muzeum ve Znojmě.


Tóny baroka

Záchrana varhan a výzdoby kostela ve Vranově n. Dyjí. Zpracování žádosti. Projekt uspěl v rámci FM EHP/Norska. Žadatel: Římskokatolická farnost Vranov n.D.


Vida science centrum Brno

Zpracování žádosti do oblasti podpory  3.2 OP VaVPI pro projekt Moravian Science Centre Brno. Žádost v objemu 564 mil. Kč. Žadatel: Jihomoravský kraj


Löw-Beerova vila v Brně

Příprava žádosti do ROP JV projektu obnovy secesní Löw-Beerovy vily v Brně na ulici Drobného a její zpřístupnění pro potřeby cestovního ruchu. Práce v rozpočtovaném  objemu 55 mil. Kč realizoval Jihomoravský kraj.