Rozvoj šetrné turistiky na Soutoku / facilitovaný proces přípravy strategie

Realizace projektu zaměřeného na vytvoření pravidel rozvoje šetrné turistiky v přírodně a kulturně cenné oblasti. Zadavatel: Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. (2005-2006)


Koncepce odpadového hospodářství Jihomoravského kraje

RRA JM byla garantem a hlavním koordinátorem zpracování odborného koncepčního materiálu pro potřeby Jihomoravského kraje (2003)