Program CBC PHARE

RRA JM vykonávala v letech 1998 – 2004 funkci sekretariátu Společného fondu malých projektů pro region jižní Morava v rámci programu přeshraniční spolupráce Phare CBC.