Regionální rozvojová agentura jižní Moravy ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Vysokým učením technickým dlouhodobě připravovala projekt „VTP JMK – výstavba Technologického inkubátoru“ v celkové hodnotě 85,347 miliónů Kč. Cílem projektu bylo vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj inovačního podnikání prostřednictvím výstavby Vědeckotechnického parku Jihomoravského kraje a Technologického inkubátoru II.

Vědeckotechnický park JMK a Technologický inkubátor II  zajišťují inovační a inkubační služby pro začínající, malé a střední inovační

Zastupitelstvo JMK v usnesení ze dne 22. 9. 2005 schválilo projektovou žádost včetně příloh a doporučilo projekt k podání žádosti o poskytnutí podpory z OPPP programu Prosperita. Projekt byl 16. 11. 2005 agenturou CzechInvest zaregistrován a dne 22. 12. 2005 byl schválen hodnotící komisí pro program Prosperita OPPP. Následně byla podepsána smlouva mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Jihomoravským krajem o poskytnutí 63,769 miliónů Kč.

Provozovatelem je Jihomoravské inovační centrum (JIC)

http://www.jic.cz/technologicky-inkubator-ii-1