Tóny baroka - záchrana varhan a výzdoby kostela ve Vranově nad Dyjí

Projekt je zaměřen na záchranu nejvíce zničených částí památkové chráněné výzdoby a vybavení kostela Nanebevzetí panny Marie ve Vranově nad Dyjí, který je prohlášen za kulturní památku. Předmětem projektu je zejména restaurování unikátních barokních varhan z dílny Josefa Silberbauera z roku 1770 a restaurování další malířské, dřevěné a sochařské výzdoby interiéru kostela, který je typickým představitelem venkovského baroka. Součástí projektu je i výměna zkušeností a sdílení znalostí s restaurováním a konzervováním kulturních památek prostřednictvím workshopu v půběhu realizace projektu a závěrečné konference k výsledkům projektu. Projekt je tedy vedle záchrany kulturní památky koncipován i k rozvoji partnerské spolupráce a posílení bilaterálních vztahů s Norskem.

 

Náklady projektu: 17 mil. Kč

Žadatel: Římskokatolická farnost Vranov nad Dyjí

 

Partnery projektu jsou: Biskupství brněnské, Jihomoravský kraj, Městys Vranov nad Dyjí, Vitenskapsmuseet Trondheim, Norsko (Muzeum přírody a historie), Národní památkový ústav Praha

 

 

Cílem projektu je záchrana evrpoského kulturního dědictví a jeho využití pro kulturní a duchovní potřeby především místních obyvatel. Poptávka po výstupech projektu vychází z potřeby záchrany významné kulturní památky reprezentující tradiční hodnoty a místní historii a dále z možnosti využití výsledků projektu pro bohatší kulturní život v regionu.