Löw-Beerova vila v Brně

Projekt řeší obnovu kulturní památky ( ÚSKP 41917/7-6987) secesní Löw-Beerovy vily v Brně na ulici Drobného 22 čp.297 a její zpřístupnění pro potřeby cestovního ruchu s nabídkou expozice o významných památkách brněnské architekury, zejména pak v autentické souvislosti s historií vily Tugendhat. Brno se výrazně profiluje na tématu moderních architektonických památek, zejména z období funkcionalismu. Projekt přispívá k rozšíření nabídky v tomto segmentu, zvyšuje atraktivitu Brna jako cíle cestovního ruchu. Projekt je určen pro široké spektrum návštěvníků se zájmem o architekturu, životní styl a společnou historii rodiny Löw Beerů a Tugendhatových. Výstupem projektu je vybudovaná muzejní expozice, knihovna s čítárnou, prostor pro výstavy a zázemí pro návštěvníky vč. zázemí pro personál objektu. Realizace projektu spočívá v provedení stavebních prací obnovy objektu a vybudování expozic a vybavení interiérů.

Další informace na http://www.vilalowbeer.cz/cz/

Löw-Beerova vila v Brně