Vida science centrum  Brno

Hlavním cílem projektu připravovaném dříve pod názvem Moravian Science Centre Brno je vytvořit v metropolitním městě Brně jedinečné a vysoce atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, které bude mít regionální až nadregionální dopad. Projekt řeší potřebu přiblížit vědu a výzkum co nejširšímu počtu potenciálních zájemců, zejména dětem a mládeži školního věku a vytvořit tak podmínky pro růst počtu studentů a absolventů přírodovědných a technických oborů na českých středních odborných, vyšších odborných a vysokých školách, vytvořit podmínky pro posílení a zintenzivnění spolupráce mezi vzdělávacími a výzkumnými institucemi v ČR i zahraničí, vytvořit podmínky pro posílení spolupráce s obdobnými centry popularizace v ČR a v zahraničí a zvýšit počty vědců a výzkumných pracovníků v přírodních vědách.

Expozice bude umístěna v rekonstruovaném pavilonu D brněnského výstaviště. Předpoklad otevření pro veřejnost: rok 2014 

 Další informace na webu MSCB http://www.mscb.cz/cz/co_je_sc