Gymnázium Břeclav

Moderní středisko vzdělávání - zpracování žádosti do oblasti podpory 3.4 včetně doprovodné dokumentace žádosti. Projekt uspěl v rámci ROP JV. Předkladatel: Gymnázium Břeclav (2008)