Zřícenina hradu Corštejn

Projekt je zaměřen na zlepšení turistické infrastruktury rekreační oblasti Vranovska prostřednictvím intenzivnějšího využití kulturní památky hradu Corštejna. Projekt řeší podmínky pro rozšíření návštěvnické sezóny, zlepšení přístupnosti dalších částí hradu a zvýšení kvality služeb pro návštěvníky.

Vybudováním nového zázemí pro personál bude umožněno rozšíření sezóny i mimo letní prázdninové měsíce s dopadem na zvýšení celkové návštěvnosti hradu. Vybudování nových hradebních ochozů a vyhlídek nabídne návštěvníkům atraktivní výhledy do údolí Dyje, úprava vstupních schodišť umožní zpřístupnit sklepení starého a nového paláce. Stávající provizorní pokladna bude nahrazena novou dřevenou vestavbou a spolu s menším kioskem nabídne lepší podmínky obsluhy návštěvníku. Rekonstrukce objektu strážnice, která slouží jako zázemí pro personál hradu, umožní personálu pobývat na hrade i mimo nejteplejší prázdninové měsíce. V rámci projektu bude vybudován i orientační a informační systém pro návštěvníky zahrnující rozšíření prohlídkových tras.