Hlavními činnostmi v rámci podpory přímých investic jsou bezplatný servis potenciálním investorům, následná péče o umístěné investory, posilování vazeb zahraničních firem na místní dodavatelské firmy a na výzkumné a vývojové instituce. Mezi další činnosti patří spolupráce s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, příprava prezentací a marketingových materiálů, zprostředkování kontaktů s orgány státní správy a samosprávy a zajišťování aktuální nabídky vhodných průmyslových nemovitostí. V rámci Jihomoravského kraje zajišťuje RRAJM aktuální nabídku průmyslových nemovitostí, přičemž v současnosti eviduje zhruba dvě desítky průmyslových zón v různé fázi investiční přípravy, několik stávajících průmyslových objektů a administrativních center.

Mezi úspěšně umístěné investory patří například:

  • IBM (USA)
  • Motorola (USA)
  • BenQ (TWN)
  • Daido Metal (JPN)
  • Honeywell (USA)

Více naleznete v kategorii Referenční projekty

Služby potenciálním investorům v Jihomoravském kraji

RRA JM poskytuje potenciálním investorům - ať domácím, nebo zahraničním - zdarma informace o celém regionu, poradenství ohledně výběru vhodných průmyslových nemovitostí, vhodných dodavatelů a možných investičních pobídek. Zajišťuje rovněž kontakt s orgány státní správy a samosprávy (obecní úřady, úřady práce, cizinecká policie apod.), vzdělávacími institucemi a poradenskými společnostmi (HR agentury, konzultantské společnosti, realitní agentury).

Služby obcím v Jihomoravském kraji

RRA JM poskytuje obcím v Jihomoravském kraji konzultace při přípravě průmyslových zón, tj. posouzení zón z hlediska jejich využitelnosti pro zahraniční investory, doporučení nejvhodnějšího výběru lokalit, poskytování základních informací při získávání dotací na výstavbu technické infrastruktury průmyslových zón. Průmyslové zóny jsou prezentovány potenciálním zahraničním zájemcům při jejich návštěvě v Jihomoravském kraji. RRA JM je také pověřena koordinací programu One-stop-shop, zajišťujícím propojování a poskytování informací z jednoho místa.

Investiční příležitosti

Nabídka investičních příležitostí na jižní Moravě.