Regionální rozvojová agentura jižní Moravy věří tomu, že výzkum, vývoj a inovace jsou významným nástrojem pro zvýšení konkurenceschopnosti regionu, a proto se dlouhodobě aktivně podílí na tvorbě inovačního prostředí Jihomoravského kraje.

Regionální inovační strategie

Klíčovým nástrojem podpory inovací je Regionální inovační strategie (RIS).

Koncept tvorby RISu vychází ze zjištění, že právě cílená intervence na regionální úrovni patří mezi nejúčinnější, a proto byla RRA JM iniciátorem vzniku tohoto procesu v Jihomoravském kraji.

V roce 2002 byla zformulována první regionální inovační strategie, kdy jedním z prvních a nejvýznamnějších výstupů bylo zřízení Jihomoravského inovačního centra (JIC, www.jic.cz). To se později stalo jednou z nejvýznamnějších agentur podporující inovační podnikání v České republice a zároveň hlavní implementační jednotkou projektů definovaných v RIS.

V současné době probíhá realizace již čtvrtá Regionální inovační strategie definované na roky 2014 až 2020.

Technologický profil ČR

RRA JM působí jako jihomoravský zástupce nevládní Asociace inovačního podnikání České republiky (AIP ČR).

Hlavním úkolem RRA JM je sběr informací na poli podpory inovací, zejména pak cílená aktualizace Technologického profilu ČR, který shromažduje základní informace o všech aktérech regionálního inovačního systému.

Více informací naleznete na: www.techprofil.cz a na www.aipcr.cz