Dne 15. prosince se v Brně se uskutečnil odborný seminář „Zásobení obyvatel pitnou vodou a zdroje pitné vody v Jihomoravském kraji“, který organizovala Regionální rozvojová agentura jižní Moravy ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

Setkání se zúčastnilo 97 zástupců místních samospráv, vodohospodářských společností, poradenských subjektů a pracovníků státní správy. Cílem semináře byla výměna informací a zkušeností v oblasti budování vodovodů a kanalizací a zásobování obyvatel pitnou vodou. Snahou organizátorů bylo především poskytnout účastníkům semináře takové informace, které budou moci využít při přípravě a realizaci projektů zaměřených nejen např. na budování připojení na veřejný vodovod a odkanalizování obcí, ale také na řešení prevence – zadržování vody v krajině a na lepší hospodaření s vodními zdroji.

Program semináře:

1. Zahájení semináře
Mgr. Ivo Polák, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

2. Zdroje pitné vody – je jich dost?   prezentace zde
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., Ministerstvo zemědělství ČR

3. Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje   prezentace zde
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno

4. Operační program životního prostředí – dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádostí   prezentace zde
Ing. Ivana Vráblíková, Státní fond životního prostředí

5. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje   prezentace bodu 5+6 zde
Ing.Bc. Anna Hubáčková, Krajský úřad Jihomoravského kraje

6. Dotační tituly Jihomoravského kraje zaměřené na oblast vodního hospodářství 
Ing.Bc. Anna Hubáčková, Krajský úřad Jihomoravského kraje

7. Monitoring, požadavky předpisů a dozor KHS JMK nad zásobováním pitnou vodou v JMK   prezentace zde
Ing. Miroslav Staněk, Krajská hygienická stanice JMK

8. Diskuse a závěr semináře


V případě dodatečných informací kontaktujte:
Mgr. Libor Opluštil
vedoucí oddělení projektů
Tel.: 541 212 125 – linka 125
E-mail: libor.oplustil@rrajm.cz

Pohled na sál