Regionální rozvojová agentura jižní Moravy poskytuje kompletní servis zahraničním investorům již od roku 2000. Do roku 2006 se tak i díky asistenčním službám RRA JM podařilo do Jihomoravského kraje lokalizovat 49 nových zahraničních investorů s plánovaným počtem 4 000 nových pracovních míst.

Od roku 2007, kdy asistenční služby novým investorům převzala Regionální kancelář CzechInvestu, se RRA JM orientuje na program následné péče o investory, tzv. After-care. V jeho rámci usilujeme o průběžnou komunikaci s investory z regionu, zjišťování jejich současných problémů a případně jim poskytovat asistenci při jejich řešení.

Součástí těchto činností je i distribuce publikace Survival Kit a získávání komentářů a námětů pro její další vydání. Obsahem publikace jsou základní různooborové informace důležité pro orientaci v regionu, a to jak pro investory, tak pro jejich zahraniční zaměstnance. První vydání publikace Survival Kit vyšlo v roce 2002. 

Na tvorbě publikace Survival Kit se podílí experti řady soukromých společností i odborníci z veřejného sektoru. Survival Kit tak obsahuje opět řadu tradičních odborných textů od společností PricewaterhouseCoopers (účetnictví a daně), Czerwenka a partner (právo) nebo La Brava (personalistika) a zároveň jsou zde uveřejněny i texty expertů veřejného sektoru, jako například z Úřadu práce, Služby cizinecké policie nebo Generálního ředitelství cel. Součástí publikace je i kapitola, ve které se nachází vizitky jihomoravských subjektů zabývající se výzkumem a vývojem a možnostmi spolupráce.

Publikace je dostupná v tištěné podobě v anglické jazykové mutaci a na webových stránkách RRA JM je k dispozici navíc i česká jazyková mutace.

V případě zájmu o tištěnou verzi publikace (v přiměřeném množství je zdarma) nebo v případě zájmu o další informace kontaktujte prosím Ing. Pavla Beránka.