RNDr. Pavel Grégr, Ph.D.

projektový manažer

Pavel Grégr

Telefon: (+420) 541 219 282, (+420) 541 212 125 – linka 127
E-mail: pavel.gregr@rrajm.cz

Odborný profil

 • Zkušenosti se zpracováním konkrétních projektů do předvstupních fondů EU, zapojení do přeshraničních projektů s tematikou trhu práce, konzultant při přípravě operačních programů, projektů do SF, zpracování studií proveditelnosti.
 • Příprava projektových žádosti – SAPARD, PHARE, SROP, OPI, INTERREG IIIA, FM EHP, OPŽP, ROP
 • Detailní znalost implementačních struktur a procedur programů spolufinancovaných z EU na programové a projektové úrovni.
 • Lektorská činnost v oblastech „Strukturální politika EU“ a „Projektové řízení“.
 • Konzultační činnost pro přípravu projektů spolufinancovaných z EU
 • Zkušenosti s uplatněním kvantitativních i kvalitativních výzkumných technik, zkušenost se zpracováním rozvojových studií, síť kontaktů na řadu institucí v regionu.
 • Administrátor portálu regionálních informačních servisů (RIS CRR) – projektu řízeného Centrem pro regionální rozvoj ČR
 • Práce s nástroji GIS
 • Expert pro hodnocení projektů Fondu rozvoje lidských zdrojů (RLZ) v rámci NP PHARE
 • Člen hodnotitelského panelu pro SFMP PHARE CBC, NP PHARE 2003, grantová schemata CBC PHARE 2003
 • Vedení přednášek a cvičení „Regionální politika a regionální rozvoj“ v rámci Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno – od 2007
 • Expertní podpora příjemcům dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod v JMK

Profesní zkušenosti

 • zpracovatel žádostí a doprovodné dokumentace k projektům do SAPARD, PHARE, SROP, OPI, INTERREG IIIA, FM EHP, OPŽP, ROP 
 • strategie rozvoje mikroregionů
 • spolupráce na různých rozvojových programech a projektech na území Moravy (především v Jihomoravském a kraji Vysočina) např.: Regionální operační program regionu NUTS II Jihovýchod, 1999,   Program rozvoje Jihlavského kraje, 2000,   Strategie regionálního rozvoje Brněnského kraje, 1998
 • lektorská činnost

Vzdělání, kurzy

 • Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno
   - Mgr. v oboru geografie a kartografie
   - RNDr. , Ph.D. v oboru geografie a regionální rozvoj
 • Dlouhodobý postgraduální kurs „Příprava úředníků veřejné správy na využívání SF“, konsorcium VŠE Praha, UK Praha, University of Tampere a Shannon development, 3 semestry, dokončení 2000
 • Feasibility study course – týdenní kurz zaměřený na zpracování studií proveditelnosti pro projekty PHARE, organizováno CRR, duben 2000
 • Příprava na implementaci strukturálních fondů a Kohezního fondu, 9 dnů, MMR + NVF, únor 2001
 • Vzdělávací kurz „Vzdělávání neziskových organizací o strukturálních fondech EU“, IREAS, 2004
 • Vzdělávací seminář „Veřejné zakázky“, pořádal JMK, duben 2006

Jazykové znalosti

aktivně AJ, NJ, RJ