Aktuálně probíhající projekty:

Morava napoleonská

Mezinárodní projekty

Regionální informační servis - RIS CRR

 

Ukončené projekty:

Cyklus seminářů PITNÁ VODA

DISPOZIČNÍ FOND

Dobrá praxe: Londýn

Dobří sousedé (česko - rakouský projekt)

EUREGIO City.net (česko - rakouský projekt)

Chráněná území - problém nebo příležitost? (česko - slovenský projekt)

Phare CBC - FMP a SFMP

Technické památky Euroregionu Pomoraví

Vliv chráněných území na rozvoj municipalit

Využití brownfieldů pro rozvoj obcí (česko - slovenský projekt)

Zdraví - Gesundheit (česko - rakouský projekt)

Zdraví bez hranic (česko - rakouský projekt)