29 Srpen 2016 16:37

Delegace z Moldávie

RRAJM v rámci svých aktivit v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce jednala se zástupci moldavské North Regional Development Agency. Sedm manažerů RDA se sídlem v Balti představilo vlastní aktivity z oblasti podpory regionálního rozvoje včetně projektu "Rozvoj strategického a územního plánování s využitím GIS a podpora brandingu regionu", k jehož implementaci byli pověřeni tamním Ministerstvem pro místní rozvoj a výstavbu. 

Zájem moldavských účastníků byl směřován především na otázky fungování RRAJM, podpory měst a obcí Jihomoravského kraje, přeshraniční spolupráce, financování projektů z EU a podpory rozvoje podnikatelských nemovitostí. Regionální rozvojové agentury v Moldávii mají ve svém portfoliu řadu podobných aktivit jako RRAJM, tematická setkání a sdílení know-how proto otevírají prostor pro budoucí spolupráci a partnerství. Zároveň získáváme důležité informace o fungování nástrojů regionálního rozvoje v zemích mimo EU.

Akci organizovala spol. HaskoningDHV Czech Republic.