31 Říjen 2016 14:54

4. setkání Jihomoravské E5

Na půdě Regionální rozvojové agentury jižní Moravy proběhlo dne 25. 10. 2016 v pořadí již čtrvté setkání zástupců institucí působících v oblasti regionálního rozvoje v rámci Jihomoravského partnerství E5. Společným cílem partnerů, kterými jsou krom RRAJM také CzechInvest, Jihomoravský kraj, Magistrát města Brna a Regionální hospodářská komora Brno, je přiblížit hospodářské prostředí města Brna a Jihomoravského kraje zájmům a potřebám podnikatelů a investorů. Základní smysl setkávání je především:

- sdílení informací o dění v regionu,
- společné plánování a realizování akcí,
- přispět k novým nápadům řešením problémů a bariér v hospodářském rozvoji JMK,
- společný postup při prosazování zájmů města, kraje, podnikatelů a municipalit kraje vůči centrálním orgánům.

Zápis ze setkání je k dispozici zde, prezentace zde