Sdružení obcí a měst jižní Moravy je spoluzakladatelem RRAJM, která členským obcím svého zakladatele nabízí přednostně své odborné služby.

Jedná se zejména o následující aktivity:

1. Poskytování informací o dostupných dotačních titulech pro přípravu a realizaci projektů

  • RRAJM rozesílá členským obcím elektronický měsíčník Grantový kalendář obsahující popisy fondů EU, dotací ze státního rozpočtu a ostatních finančních zdrojů a poskytuje objektivní doporučení na podání/nepodání žádosti s ohledem na podmínky a hodnotící kritéria poskytovatele dotace 
  • Poskytuje bezplatné úvodní konzultace při hledání vhodného dotačního titulu

2. Příprava projektových žádostí

  • RRAJM připravuje na smluvním základě žádosti o dotace a zpracovává doprovodné studie (např. studie proveditelnosti); žádosti jsou připravovány s ohledem na specifika programu a dané výzvy tak, aby projektové záměry získaly co nejvyšší bodové hodnocení a měly šanci uspět v soutěži s ostatními projektovými záměry; případné povinné odborné studie (zaměřené např. na energetickou náročnost budov, biologická hodnocení) zajišťuje obvykle objednatel 
  • Tato etapa spolupráce je ukončena podáním žádosti o dotaci

3. Realizační (dotační) management

  • RRAJM v součinnosti s příjemcem dotace zpracovává povinné zprávy o realizaci projektu a žádosti o platby, dohlíží na plnění harmonogramu, věcného a finančního řešení projektu, na naplňování povinné publicity, vypracovává případné žádosti o provedení změn v projektu;
  • Tato etapa spolupráce je ukončena podáním finální žádosti o platbu

4. Udržitelnost projektu

  • RRAJM v součinnosti s příjemcem dotace zpracovává povinné zprávy o udržitelnosti projektu (po dobu 5 nebo 10ti let); obsahem zpráv jsou např. informace o naplňování monitorovacích ukazatelů a multiplikačních efektech realizace projektu 
  • Tato etapa spolupráce je ukončena podáním poslední zprávy o udržitelnosti

 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte:

Ing. Lenka Kudlová
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Královopolská 139, 612 00 Brno
tel: +420 541 212 125 - linka 126, mobil: +420 777 574 199
e-mail: lenka.kudlova@rrajm.cz