MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Směrnice pro žadatele
- Směrnice pro žadatele
- Seznam vhodných českých žadatelů a partnerů
-
Check-list hodnocení formálních náležitostí projektové žádosti
- Check-list hodnocení přijatelnosti projektové žádosti
- Check-list hodnocení kvality malého projektu

Formuláře k předložení žádosti FMP
- Formulář žádosti
- Čestné prohlášení o beztrestnosti a bezdlužnosti
- Čestné prohlášení partnera o spolufinancování v případě společného financování projektu
- formulář Kalkulace paušálních nákladů

Výběrová řízení
-
Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020

Publicita

Loga ke stažení

Základní logo Programu:
- logo programu základní barevné
- logo programu základní čb

Zkrácené logo Programu pro použití na malých předmětech:
- logo programu zkrácené barevné
- logo programu zkrácené čb

Symbol EU – Pokud uvádíte i jiná loga než je logo Programu a chcete mít tato loga větší než je symbol EU (vlajka s odkazem na EU) v programovém logu, musíte použít kromě programového loga navíc následující logo:
- logo symbol EU barevný
- logo symbol EU čb

Metodiky k použití publicity:

- Nařízení EU a Rady (EU) č. 1303/2013 (čl. 2.2, přílohy XII)

- Nařízení 821/2014 (čl. 3 – 5 a příloha II)

Sankce za nedodržení pravidel publicity může být až 100 % výdajů na danou položku, proto doporučujeme včasné konzultace u Správce FMP (viz kontakty).Formuláře k předložení vyúčtování malého projektu

- Závěrečná zpráva za malý projekt
- Soupiska výdajů za malý projekt
- Statistické ukazatele malého projektu
- Projektový list pro zveřejnění informací na stránkách programu INTERREG V-A Rakousko - ČR


Udržitelnost
- Formulář zprávy o zajištění udržitelnosti malého projektu