Mgr. Libor Opluštil

zástupce ředitele, vedoucí oddělení projektů

Telefon: (+420) 541 219 282, (+420) 541 212 125 - linka 125
E-mail: libor.oplustil@rrajm.cz 

Hlavní zaměření

Životní prostředí 
Cestovní ruch

Profesní zkušenosti

Příprava projektových žádosti (Phare CBC, OP Průmysl a podnikání, INTERREG IIIA, ROP Jihovýchod, OP Životní prostředí)

Řízení realizace projektů:

 • Phare CBC: Jižní Morava –   rozvoj vinařství (CZ 98010501)
 • Phare CBC: Pálava – turistická informační centra (ZZ 96210202)
 • SFŽP: Recyklace a úplné zneškodnění výrobků domácího chlazení z území Jihomoravského kraje

Spolupráce na zpracování rozvojových programů a projektů:

 • Rozvoj turistiky na jižní Moravě (marketingová studie, 1997)
 • Příprava na zavedení integrované produkce do vinic v mikroregionu Severovýchod (2003)
 • Koncepce rozvoje vinařství v ČR pro období vstupu ČR do EU (2002)
 • Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2006 – 2010 (2006)
 • Strategie rozvoje ZOO města Brna 2003 – 2012 (2003)
 • Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihomoravském kraji (2003)
 • Rozvoj šetrné turistiky v oblasti Soutoku - facilitovaný proces přípravy strategie   (2006)
 • Příprava území pro založení Geoparku Moravský kras   (2006)
 • Program rozvoje cestovního ruchu v Jihomoravském kraji (2007)
 • Management plán Lednicko-valtického areálu, památky UNESCO(2007)

Hodnocení projektových záměrů   (SFMP PHARE CBC, Grantová schémata CBC PHARE 2003, Grantové schéma 3.3. SROP)

Lektorská činnost (dotační programy EU, projektové řízení)

Vzdělání

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha

Jazykové znalosti

aktivně AJ

Členství v profesních organizacích

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. – předseda dozorčí rady 
Národní vinařské centrum, o.p.s. – místopředseda správní rady
Český svaz ochránců přírody Česká společnost ornitologická