Kulturní bulletin

RRAJM vydává čtvrtletník „Kulturní akce v příhraniční oblasti“, což je přehled kulturních a společenských akcích v moravsko-rakouském příhraničí. Čtvrtletník je vydáván v českém a německém jazyce a je distribuován elektronicky na kulturní a turistická centra a vybrané obecní a městské úřady v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku.

Máte-li zájem informovat o zajímavých kulturních akcích, které se konají ve Vaší obci, kontaktujte paní Ing. Lenku Kudlovou (lenka.kudlova@rrajm.cz nebo na tel: 541 212 125 / kl. 126)


Kulturní bulletin ke stažení

2017 - červen (pdf, 522 kB)
2017 - březen
 (pdf, 617 kB)

2016 - prosinec
(pdf, 555 kB)
2016 - září
 (pdf, 526 kB) 
2016 - červen
 (pdf, 540 kB)
2016 - březen (pdf, 556 kB)

Uzávěrky jednotlivých vydání:

15.2. pro březnové vydání (informace o akcích konaných v březnu, dubnu a květnu)
15.5. pro červnové vydání (informace o akcích konaných v červnu, červenci a srpnu)
15.8. pro zářijové vydání (informace o akcích konaných v září, říjnu a listopadu)
15.11. pro prosincové vydání (informace o akcích konaných v prosinci, lednu a únoru)