Mgr. Jan Kuchyňka

projektový manažer

 Jan Kuchyňka

Telefon: (+420) 541 219 282, (+420) 541 212 125 - linka 118
E-mail: jan.kuchynka@rrajm.cz

Odborný profil

  • Podpora socioekonomicky slabších regionů Jihomoravského kraje
  • Aktivity zaměřené na podporu rozvoje podnikatelského prostředí JMK
  • Analytická činnost
  • Tvorba GIS

Profesní zkušenosti

  • Odborná koordinace, příprava a tvorba základních strategických dokumentů krajského úřadu a municipalit JMK
  • Externí spolupráce na projektech Výzkumného centra regionálního rozvoje Masarykovy univerzity - datová a analytická činnost při tvorbě komplexních a případových studií
  • Administrace projektu IOP – CzechPOINT (MV ČR)
  • Aktivní účast na konferencích se zaměřením na systémy sídelních struktur, periferní oblasti a jejich rozvoj
     

Vzdělání, kurzy

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno
- Mgr. v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj

Jazykové znalosti

aktivně AJ, pasivně NJ