Mgr. Jan Hladík

vedoucí oddělení investic a inovací, projektový manažer

Telefon: (+420) 541 219 282, (+420) 541 212 125 - linka 120
E-mail: jan.hladik@rrajm.cz

Odborný profil

 • podpora regenerace brownfields v JMK
 • podpora rozvoje místního podnikání
 • poradenství a příprava projektových žádostí do SF EU
 • tvorba GIS a DB
 • lektorská a metodická činnost
 • analytická činnost

Profesní zkušenosti

 • příprava analýz z oblastí: podnikatelské prostředí v JMK, zahraniční investice v ČR a brownfields v JMK,
 • realizace a aktivní účast na konferencích se zaměřením na problematiku brownfields a se zaměřením na podporu zahraničních investic,
 • psaní publikací pro samosprávu JMK s tematikou brownfields a podpora přílivu zahraničních investic,
 • zkušenosti s přípravou projektů do ROP JV a s realizací projektů z INTERREG IIIA,
 • metodik a lektor v projektu „Projektově vzdělaná samospráva“ (OP RLZ),
 • účast při zajišťování podpory zahraničních investic v JMK, komunikace se zahraničními investory,
 • administrace a realizace programu One-stop-shop v JMK,
 • spolupráce na projektech pro Technopolis Consulting Group Belgium (sektorové analýzy)

Vzdělání, kurzy

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno

Jazykové znalosti

aktivně AJ, FJ