Grantový kalendář 6/2017 připravený RRAJM - zaměřený pro města a obce Jihomoravského kraje

 

Grantový kalendář je upraven do dvou svazků:

 

A. Přehled uzávěrek dotací - chronologické řazení vyhlášených dotačních titulů dle termínů uzávěrky výzvy, včetně stručného popisu zaměření dotace a odkazu na další informace

 

B. Katalog dotací - přehled existujících dotačních titulů řazených dle poskytovatelů

  

 

 Stáhnout grantový kalendář RRAJM

A. Přehled uzávěrek dotací

B. Katalog dotací


 

 Dále doporučujeme: