Grantový kalendář 05/2016 připravený RRAJM - zaměřený pro města a obce Jihomoravského kraje

 

Grantový kalendář je upraven do dvou svazků:

 

A. Přehled uzávěrek dotací - chronologické řazení vyhlášených dotačních titulů dle termínů uzávěrky výzvy, včetně stručného popisu zaměření dotace a odkazu na další informace

 

B. Katalog dotací - přehled existujících dotačních titulů řazených dle poskytovatelů

  

 

 Stáhnout grantový kalendář RRAJM

> A. Přehled uzávěrek dotací  PDF, 2 MB

> B. Katalog dotací PDF, 5,5 MB


 

 Dále doporučujeme: