FOND MALÝCH PROJEKTŮ RAKOUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA BYL ZAHÁJEN !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 14. června 2017 byl vyhlášen Fond malých projektů Rakousko - Česká republika.

Od tohoto data je možné zaregistrovat projektovou žádost. Váš projektový záměr i samotnou žádost a rozpočet doporučujeme konzultovat (viz kontakty).

Uzávěrka podání žádostí v 1. kole FMP je 18. 9. 2017 14:00 , do konce října Regionální monitorovací výbor rozhodne, které projekty budou podpořeny.

Pro žadatele jsou připraveny následující semináře:
Břeclav: 21. 6. 2017
Znojmo: 22. 6. 2017                
Hodonín:  29. 6. 2017
Brno: 30. 6. 2017

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy coby správce FMP pro Jihomoravský kraj vás bude podporovat nejen v době zpracování projektové žádosti, ale i v průběhu realizace malého projektu a během zpracování jeho vyúčtování.

Přejeme vám hodně úspěšných projektů.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udržitelnost malých projektů z období 2007 - 2013