Zpoždění Fondu malých projektů 2014-2020

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Již od roku  2014 probíhá příprava všech potřebných  dokumentů pro Fond malých projektů plánovaný do 1. výzvy programu INTERREG V A Rakousko-Česká republika 2014-2020 navazujícího na program Evropské územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013.

Bohužel v samotném finále vyjednávání zasáhla do příprav Evropská komise, která napadla právo budoucích správců Fondu malých projektů podepisovat s žadateli smlouvy o financování malých projektů, přestože tomu tak v předchozím FMP i Dispozičním fondu vždy bylo a žádný kontrolní orgán to nerozporoval.

Dne 22.2.2016 Evropská komise jednala o Fondech malých projektů se zástupci České republiky, Polska, Saska a Bavorska, kterých se problém rovněž dotýká. Na jednání nedošlo ke shodě, Evropskou komisí byly vyžádány nové podklady, ale nebyl určen termín, do kdy Evropská komise ve věci rozhodne.

Z tohoto důvodu nemohla být projektová žádost FMP předložena 22.3.2016 do 1. výzvy programu INTERREG V A a zahájena po svém schválení v létě 2016. Projektová žádsot FMP bude předložena až do výzvy další, jakmile bude vyřešen problém podepisování smluv o financování malých projektů.

Tato situace nás velice mrzí a doufáme, že nám i přes tyto neočekávané komplikace zachováte přízeň.

O zahájení Fondu malých projektů, 1. výzvě a seminářích pro žadatele budete informováni na těchto stránkách i prostřednictvím e-mailů, máme-li Vás ve své databázi z předchozího Fondu malých projektů nebo pokud nám o svém zájmu o FMP dáte vědět.

Kontakt: Ing. Lucie Karpíšková (lucie.karpiskova@rrajm.cz, 541 212 125/117)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udržitelnost malých projektů z období 2007 - 2013