Fond malých projektů 2014-2020

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předložení žádosti Fond malých projektů

Rádi bychom Vás informovali, že dne 22.9.2016 byla v rámci  2. kola Programu spolupráce INTEREG V-A Rakousko-Česká republika předložena projektová žádost nového Fondu malých projektů (dále FMP). Tento FMP je připravován po celé rakousko-české hranici a je do něj tudíž zapojen kromě Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska i Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a země Horní Rakousko. Vedoucím partnerem chystaného zastřešujícího projektu je Jihočeská Silva Nortica, dalšími partnery a budoucími Správci FMP pak NÖ.Regional.GmbH, Regionalmanagement OÖ GmbH, Sdružení obcí Vysočiny a Regionální rozvojová agentura jižní Moravy.

O podpoře zastřešujícího projektu FMP bude rozhodováno na Monitorovacím výboru na konci ledna 2017, teprve poté bude možné zahájit nový Fond malých projektů. První termín sběru projektových žádostí proto předpokládáme na jaře 2017. Tomu ale budou již tradičně předcházet semináře pro žadatele, které plánujeme v Brně, Znojmě, Břeclavi a Hodoníně, a samozřejmě i individuální konzultace projektových záměrů i rozpracovaných žádostí.

O zahájení Fondu malých projektů, termínech seminářů pro žadatele a 1. termínu pro podávání žádostí budete informováni na těchto stránkách i prostřednictvím e-mailů, máme-li Vás ve své databázi z předchozího Fondu malých projektů nebo pokud nám o svém zájmu o FMP dáte vědět.

Kontakt:

Lucie Karpíšková

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Královopolská 139, 612 00 Brno 

Tel.: 541 212 125 / 117

Mobil:  725 778 781

E-mail: lucie.karpiskova@rrajm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udržitelnost malých projektů z období 2007 - 2013