Fond malých projektů 2014-2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fond malých projektů byl schválen !

Rádi bychom Vás informovali, že dne 25.1.2017 byl na Monitorovacím výboru Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika ve Vídni schválen nový Fond malých projektů.

Fond malých projektů může být vyhlášen až po schválení všech dokumentů a termínů na jednání ustavujícího Regionálního monitorovacího výboru. Předpokládáme, že k vyhlášení FMP dojde v květnu 2017.

Odlišnosti od předchozího FMP:
- nový FMP se bude realizovat po celé česko-rakouské hranici a bude mít 5 správců:
                - Jihočeská Silva Nortica, což je současně vedoucí partner projektu FMP
                - RRA  JM
                - Sdružení obcí Vysočiny
                - NÖ.Regional.GmbH
                - Regionamanagement Oberösterreich
- podporovány budou pouze neinvestiční projekty – spolupráce institucí
- jihomoravský žadatel bude moci mít až 2 projektové partnery, z toho 1 z Rakouska
- v případě partnera z Vídně, je nutné, aby byl v projektu další rakouský partner
- musí být splněna tři kritéria společné spolupráce s rakouským partnerem ze čtyř:
                - společná příprava  - povinné kritérium
                - společná realizace - povinné kritérium
                - společné financování - volitelné kritérium
                - společná realizace - volitelné kritérium
- výše dotace: min. 3.000 EUR - max. 20.000 EUR / projekt
- celkové způsobilé výdaje projektu: 3.530 - 23.530 EUR
- zdroje financování: max. 85% z EFRR, min. 15% z vlastních prostředků žadatele
- délka trvání projektu max. 15 měsíců včetně zpracování a odevzdání vyúčtování

Bezprostředně po vyhlášení FMP budou následovat semináře pro potenciální žadatele a to v Brně, Znojmě, Břeclavi a Hodoníně. Veškeré informace k FMP, až je bude možné oficiálně zveřejnit, budou umístěny na této webové stránce.


Své projektové záměry můžete konzultovat již nyní !


Kontakty:

Lucie Karpíšková, Lenka Kudlová

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Královopolská 139, 612 00 Brno 

Tel.: 541 212 125 / 117, 126

E-mail: lucie.karpiskova@rrajm.cz, lenka.kudlova@rrajm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udržitelnost malých projektů z období 2007 - 2013