Cílem projektů „Dobří sousedé I“ realizovaného v období 2005-2006 a "Dobří sousedé II"  realizovaného v období 2006 - 2008 bylo podpořit podmínky pro vznik funkční a efektivní euroregionální struktury pro spolupráci regionů jižní Morava a Weinviertel a zintenzivnit přeshraniční spolupráci obcí, měst a dalších zainteresovaných subjektů z veřejné sféry, která pozitivně ovlivní život obyvatel v příhraničním regionu. 

 

 Moduly projektu Dobří sousedé I:

 Projekt  byl v červenci 2006 ukončen.

 Aktivity projektu Dobří sousedé II:

Realizace projektu Dobří sousedé II. byla ukončena 31.12.2007.

Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Karpíšková
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Královopolská 139, 612 00 Brno
Tel: 541 212 125 / kl. 117
E-mail: lucie.karpiskova@rrajm.cz  

Tento projekt je spolufinancován EU v rámci iniciativy INTERREG IIIA