Publicita Publicita publicita  Publicita   Publicita

Realizováno v rámci projektu „ Zvyšování absorpční kapacity Jihomoravského kraje“ (3.3 SROP)

 

V rámci realizace projektu „ Zvyšování absorpční kapacity Jihomoravského kraje“ (3.3 SROP) se RRAJM jako jeden z klíčových partnerů podílí na naplňování cílů a aktivit projektu. Jedná se zejména o účast na aktivitách, které mají za cíl zvýšit odbornou úroveň pracovníků klíčových partnerů.   Příkladem těchto aktivit byla odborná stáž ve Finsku (konaná ve dnech 26.8 – 1.9.2006), dále vzdělávací program „Strategické plánování a řízení jako jeden z moderních manažerských nástrojů“ a jiné.

RRAJM připravila v rámci projektu svůj vlastní záměr „Zajištění odborných seminářů a studijních cest do Londýna“. Výběrové řízení na dodavatele služby bylo vyhlášeno 9.10.2006, v termínu pro podání žádostí (31.10.2006) byla doručena jedna nabídka. Na zasedání výběrové komise dne 3.11. 2006 byla vybrána nabídka Greater London Enterprise. Přehledné informace o seminářích a studijních cestách jsou uvedeny v následujícím textu:

V rámci této aktivity byly realizovány tři semináře v Brně (pro cca 10-15 osob) a tři studijní cesty do Londýna (pro 5 osob). Semináře a studijní cesty bylyzaměřeny na tyto oblasti: „Inkubátory, zahraniční investice a brownfields“,  „Rozvoj lidských zdrojů a sociální revitalizace“ a   „Řízení programů a projektů spolufinancovaných ze SF“. Pro více informací o jednotlivých seminářích a studijních cestách klikněte na následující odkazy:

1. Inkubátory, zahraniční investice a brownfields

Seminář v Brně (4.12.2006)
Studijní cesta do Londýna (11.12. – 16.12.2006)

2. Rozvoj lidských zdrojů a sociální revitalizace

Seminář v Brně  (12.1.2007)
Studijní cesta do Londýna  (21.1. – 25.1.2007)

3. Řízení programů a projektů spolufinancovaných ze SF

Seminář v Brně (5.2.2007)
Studijní cesta do Londýna (26.2 – 3.3.2007)

Cílem seminářů a studijních cest bylozkvalitnění dovedností, získání dalších znalostí, zkušeností a inspiraci pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v Jihomoravském kraji, využitelných v následujícím programového období 2007 – 2013.

Realizátorem je společnost Greater London Enterprise, která zajišťuje úvodní semináře i výjezdy do Londýna.

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci RRAJM a zástupci dalších strategických partnerů (např. Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Jihomoravského inovačního centra a Sdružení obcí a měst jižní Moravy)

Další informace na internetu: www.strukturalni-fondy.cz/sropwww.partnerstvi-jmk.cz 

Upozornění: Z důvodu doložení udržitelnosti projektu jsou stránky o tomto projektu v původním obsahu, tak jak byly vytvořeny v rámci projektu v letech 2006 - 2007.