Program Dispozičního fondu (DF) byl  součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Svým charakterem toto grantové schéma navazovalo  na úspěšný program přeshraniční spolupráce PHARE CBC – Společný fond malých projektů a současně se sblížil se systémem implementace programu INTERREG IIIA v rakouském příhraničí, kde byl  systém „dispozičních fondů“ realizován již řadu let. 

Dispoziční fond na území Jihomoravského kraje podporoval výhradně malé neinvestiční projekty česko-rakouské spolupráce a pro Jihomoravský kraj v období 2004 - 2006 měl k dispozici částku 410,2 tis. €. Výše podpory byla maximálně 75 % celkových způsobilých výdajů projektu; zároveň jednotlivé projekty mohly být financovány minimálním příspěvkem EU ve výši 1 000 €, maximálně však 10 000 €.

15. února 2005 vyhlásila Regionální rozvojová agentura jižní Moravy ve spolupráci se Sdružením obcí a měst jižní Moravy program Dispozičního fondu. Od 1. dubna 2005 mohli žadatelé své projektové návrhy průběžně registrovat u administrátora DF - tj. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, přičemž minimálně dvakrát ročně Regionální řídící výbor rozhodoval, které projekty získají podporu z DF. Realizace projektu bude ukončena 29.02.2008. Všechny projekty Dispozičního fondu jsou již finančně uzavřené a částka, kterou Dispoziční fond disponoval byla celá rozdělená.

Žádat o podporu z DF mohly subjekty z Jihomoravského kraje jako obce, svazky obcí, města, kraje, nestátní neziskové organizace (např. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby), školy, zájmová sdružení právnických osob, hospodářské a agrární komory.

Kurz k výpočtu maximální dotace pro rok 2005 byl  30,346 CZK/EUR.

Kurz k výpočtu maximální dotace pro rok 2006 byl 29,045 CZK/EUR.

Kurz k výpočtu maximální dotace pro rok 2007 byl 27,530 CZK/EUR.

Další informace:

Souhrnná statistika Dispozičního fondu

Schválené projekty v jednotlivých kolech