CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ – PROBLÉM NEBO PŘÍLEŽITOST ?

Projekt podpořený z Fondu mikroprojektů, Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika  – Česká republika.

Doba realizace:     05/2012 - 04/2013                  
Celkové náklady:  cca 430.000 Kč

Hlavním cílem mikroprojektu je přispět k objektivnímu hodnocení dopadů chráněných území na rozvoj obcí a připravit podmínky pro větší spolupráci mezi obcemi a orgány ochrany přírody při uplatňování zásad udržitelného rozvoje území.


Klíčové aktivity:

  1. Příprava dotazníkového šetření mezi obcemi
  2. Provedení výběru obcí příprava komunikační platformy a úvodního kulatého stolu
  3. Zpracování odborných podkladů - chráněná území,  kompetence orgánů ochrany přírody
  4. Jednání se starosty a zainteresovanými subjekty (zejména orgány ochrany přírody), analýza zjištěných informací
  5. Zpracování námětů z obcí a zpracování příkladů dobré praxe ze světa
  6. Náměty na zapojení veřejnosti do ochrany přírody
  7. Příprava a tisk brožury "Obce v chráněných územích - příklady dobré praxe"
  8. Zpracování závěrečného souhrnu námětů a doporučení z projektu
  9. Prezentace výsledků projektu na závěrečném semináři


Vybrané obce a města

Jihomoravský kraj          Trnavský kraj
Blatnička Častkov
Habrůvka Dunajský Klátov
Hodonín Lakšárská Nová Ves
Lanžhot Malé Dvorníky
Lednice Ohrady
Mikulčice Skalica
Ńová Lhota Smolenice
Radějov Topoľníky
Sloup Trhová Hradská
Strážnice

Vrbovce

 

 

 

 

 

 

 

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ - PROBLÉM NEBO PŘÍLEŽITOST?  (publikace)


ZÁVĚREČNÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ   (25.dubna 2013, Veselí nad Moravou)

 

Kontaktní osoba: 
Mgr. Libor Opluštil, libor.oplustil@rrajm.cz