Regionální rozvojová agentura jižní Moravy v oblasti regenerace brownfieldů zastává roli podpůrné instituce, která nevyužívané areály a objekty v regionu mapuje, eviduje, analyzuje a publikační a propagační činností vytváří širší povědomí o problematice. Cílem je nejen dosažení uspokojivých řešení nalezením vhodné funkční náplně pro lokality a možnosti financování jejich realizace, ale i sdílení zkušeností v podpoře regenerace brownfieldů s jinými regiony ČR či v přeshraničních projektech, a spolupráce na přípravě podpůrných koncepčních dokumentů regionálních i národních.

Semináře

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy pořádá semináře zaměřené na podporu regenerace starých a nevyužívaných areálů a objektů. Účelem seminářů je vedle předávání poznatků a zkušeností také vytvoření fóra pro iniciaci vlastních aktivit zástupců municipalit i privátních majitelů brownfieldů.

Publikace

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy připravuje publikaci o vybraných případových studiích regenerace brownfieldů.

Databáze brownfieldů

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy k 12. 8. 2011 spustila webový portál www.brownfieldy-jmk.cz 

www.brownfieldy-jmk.cz 

Analýza brownfieldů v JMK

RRAJM provádí aktivity spojené s přípravou podmínek pro koncepční rozvoj brownfieldů na území Jihomoravského kraje, jejichž zpracované výsledky jsou předmětem této zprávy. K tomu slouží každoročně aktualizovaný analytický podklad (2016). Rozbor koncepčních nástrojů k podpoře regenerace brownfieldů je k dispozici zde.

Výzkumné projekty

RRAJM podporuje výzkumné projekty, které se zabývají koncepcí regenerace brownfieldů. Proces regenerace je v evropském prostoru chápán jako nezbytný pro trvale udržitelné využívání území a půdy. K tomuto pojetí se připojuje i RRAJM svojí účastí na výzkumných projektech, která spočívá zejména v garanci datové základny, formulaci záměrů, kritickém zhodnocení výstupů a využití výsledků v praxi.  

V případě zájmu o další informace o problematice brownfieldů kontaktujte:

Mgr. Jan Hladík
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Královopolská 139, 612 00 Brno
tel: +420 723 422 036
e-mail: jan.hladik@rrajm.cz