Ing. Blanka Skalková

interní auditor

Blanka Skalková 

Telefon: (+420) 541 219 282, (+420) 541 212 125 - linka 113
E-mail: blanka.skalkova@rrajm.cz

Odborný profil

  • finanční management

Profesní zkušenosti

  • Regionální informační systémy, Centrum pro regionální rozvoj ČR
  • Zpracování projektových žádostí do programů SF, včetně finančních a ekonomických analýz
  • Příprava a administrace Dispozičního fondu INTERREG IIIA
  • Příprava a realizace vzdělávacích aktivit, včetně lektorské činnosti
  • Public relations

Vzdělání

  • Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Procedury grantových schémat v rámci programu EU PHARE CBC a INTERREG IIIA
  • Public relation v praxi, 2004
  • Trenérské a lektorské dovednosti, 2005

Jazykové znalosti

aktivně AJ, pasivně NJ